arrow

Jukka Vainio

Vicehäradshövding, delägare

Jukka Vainio har efter examen auskulterat vid Korsholms domsaga, jobbat 3 år som länsman både i Vörå och Malax länsmansdistrikt samt 2 år som jurist för staden Jakobstad. Jukka Vainio har sedan 1994 jobbat i Aktia Bank Abp som notariatchef, kundjurist och bankdirektör. Hans specialområden är äkteskaps-, familje- och arvsrätt, fastighetsrätt samt gåvo-, arvs- och skatter som hänför sig till överlåtelsevinster.

Utvalda uppdrag Vainion Lakipalvelut Oy 2018-
Aktia bankdirektör, notariatchef och kundjurist 1994-2017
Länsman  i Malax distrikt 1993-1994
Jurist Staden Jakobstad 1991-1993
Länsman i Vörå distrik 1990-1991
Auskultering Korsholms domsaga 1990-1991
Språkkunskaper Finska, modersmål
Svenska, flytande

 

Jukka Vainio

Tjänster

Avtalsrätt

Vi upprättar avtal som gäller företagsverksamhet som t.ex. aktieägarvatal och samarbetsavtal samt avtal mellan privat personer som t.ex. köpebrev, gåvobrev, avtal om delad av besittning av fastighet.

Tvister

Vi sköter bland annat tvister som gäller fastighets- och bostadsäffarer samt andra avtalstvister. Vårt ändalmål är alltid främst att nå en försonlig lösning. Vid behov företräder vi er i alla rättsinstanser.

Arbetsrätt

Lorem ipsum dolor. Sit amet lobortis. Pellentesque consectetuer facilisis. Sem sem ut in dui posuere. Venenatis nostra tincidunt dolor vel magna vel a interdum ut.

Familje- och arvsrätt

Vi upprättar testamente, äktenskapsförord, bouppteckning, avvittring, arvskifte, avskiljandet av egendom och andra arvs- och familjerättsliga handlingar. Vi hjälper med ärenden som gäller barns vårdnad, boendet, umgängesrätt och underhåll.

Arvode

Byråns debitering grundar sig på i uppdaget använd tid. Vår timdebitering är 210,80 euro(inkl.moms 24%). För resetid debiterar vi 50% av vår timdebitering. Vi debiterar även kilometerersättning i enlighet med Skatteförvaltningens instruktioner plus moms.

Vi utreder om kunden har möjlighet att får rättskydd från försäkringsbolaget i sitt ärende. Vi utreder även om kunden har möjlighet att få rättshjälp från statens medel.

Vår första konsultering om 15 minuter är gratis om ärendet inte leder till uppdrag.

Kontakt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.